Управління водопровідно-каналізаційного господарства «КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ»
Про нас
Сторінка споживача
Нормативна базаКолективний договір

 

 Ковельське УВКГ "Ковельводоканал" надає послуги з приймання та оброблення стічних вод від неканалізованих районів.

   
Оснащення будівель загальнобудинковими вузлами обліку.
Вимоги законодавства, розподіл послуг
.

 Про ухвалення Колективного договору

 

На основі Кодексу Законів про Працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Генеральної і Галузевої угод з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працівників та адміністрації на засіданні Конференції трудового колективу Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал»

01 квітня 2021 року прийнято Колективний договір на 2021-2025 роки між адміністрацією Ковельського управління водопровідно-каналізаційного господарства «Ковельводоканал», в особі начальника управління Рибачка Юрія Івановича, з однієї сторони, та органом, уповноваженим на представництво трудовим колективом Підприємства, — Радою трудового колективу в особі Голови Ради трудового колективу Безеки Геннадія Архиповича (протокол № 10 від 01.04.2021 року).

У сучасних умовах колективний договір підприємства є тим самим нормативно-правовим актом, який робить можливою повноцінну реалізацію норм трудового законодавства щодо соціально-економічних, трудових, виробничих відносин між працівниками та роботодавцем. Колективний договір є необхідним  для запобігання конфліктам і спорам, які можуть виникнути в трудовому колективі внаслідок відмінностей в інтересах, прагненнях та поглядах учасників трудового процесу, та їх урегулювання.

Укладання та виконання колективного договору є взаємнонеобхідними для обох його сторін, адже цей документ виконує просвітницьку роль, дисциплінує й згуртовує трудовий колектив і адміністрацію підприємства, цілеспрямовує на високопродуктивну працю та досягнення високих економічних результатів в інтересах обох сторін підприємства.

Колективним договором на 2021-2025 роки визначені  взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: зміни в організації виробництва і праці; забезпечення продуктивної зайнятості; нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат; встановлення гарантій, компенсацій, пільг; режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; гарантій діяльності  представницьких організацій працівників; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; заборони дискримінації та інші важливі питання. Також передбачено додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Варто зауважити, що ухваленню даного документа, передувало тривале обговорення та внесення пропозицій від структурних підрозділів щодо умов та оплати праці, відпочинку, інших питань. Були вислухані та враховані обґрунтовані думки та поради всіх бажаючих.

Затвердження нового Колективного договору, який дістав схвальні відгуки у структурних підрозділах Ковельського УВКГ «Ковельводоканал», є   результатом плідної співпраці та досягнутого взаєморозуміння між  адміністрацією управління і трудовим колективом підприємства щодо ефективного правового регулювання відносин з питань праці та є стверджувальним фактором щодо того, що Ковельське УВКГ «Ковельводоканал»  тримає курс на збільшення заробітної плати працівникам  з  метою  залучення та утримання на підприємстві кваліфікованих фахівців.

                                                                          

 

                                                                                                                                 Адміністрація

 

 

 

02-04-2021
Тарифи та послуги
Опитування
Чи використовуєте Ви лічильники води для обліку свого водоспоживання?
Так, маю значну економію
Ні, але планую встановити лічильники найближчим часом
Ні, мене влаштовує розрахунок за нормою
Посилання на сайти